Category Archives: Zápisy Výkonného výboru ZO FVZ-MHD

Stanovisko Výkonného výboru ZO FVZ-MHD k přesunu plánovačů na vozovnu

Výkonný výbor ZO FVZ-MHD nesouhlasí s navrhovaným stěhováním plánovačů na vozovny. Jedním z hlavních podnětů vzniku naší OO byla právě ona skutečnost, že se některé odborové organizace rozhodly k organizační změně oddělení, aniž by vzaly v potaz důsledky navrhované změny a situaci prodiskutovaly s pracovníky, jichž se tato změna týká. Bez jakýchkoliv znalostí prosadily organizační změnu, která se dotkla několika desítek zaměstnanců… Číst dále… »

Zasedání Výkonného výboru ZO FVZ-MHD

Přítomni: Josef Trhlík, předseda Miloslav Kadlec, místopředseda Jindřich Záruba, předseda revizní komise 1. Výkonný výbor projednal návrh na doplnění Výkonného výboru novým členem panem Christo Tončevem, dosavadním předsedou sekce Motol. Po debatě Výkonný výbor jednohlasně usnesl, že se pan Christo Tončev stane od 01.02.2016 druhým místopředsedou Základní organizace Federace výkonných zaměstnanců MHD zodpovědným za oblast řidiči MHD. 2. Výkonný výbor… Číst dále… »