Poskytování příspěvku na dětskou rekreaci v době jarních a letních prázdnin

Příspěvek dle bodu 5.3.4 KS je poskytován pro děti ve věku od zahájení povinné školní docházky do jejího ukončení s tím, že do 31. 8. příslušného roku nedosáhne dítě 16 let. V případě, že dítě dosáhne věku 6 let teprve v daném školním roce, zaměstnanec přiloží k žádosti potvrzení školy o školní docházce.

Výše poskytovaného příspěvku dle bodu 5.9.8 KS činí:

 • 300 Kč/den v období jarních prázdnin vyhlášených pro celou ČR Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, maximálně však na 5 dnů, tj. 1 500 Kč,
 • 200 Kč/den v období letních prázdnin vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, maximálně však na 15 dnů, tj. 3 000 Kč.

Příspěvek je poskytován maximálně do výše ceny poukazu s tím, že k vyplacení maximální výše může být uplatněno více poukazů. Příspěvek je stanoven samostatně pro každé dítě. V případě, že jsou u DP zaměstnáni oba rodiče, druzi, družky, registrovaní partneři dítěte, může o příspěvek požádat pouze jeden z nich.

Zaměstnanec může požádat o příspěvek pro:

 • dítě, kterému je rodičem,
 • dítě, které bylo zaměstnancem převzato do péče nahrazující péči rodičů,
 • dítě manžela (manželky, druha, družky, registrovaného partnera),
 • dítě, ke kterému zaměstnanci trvá vyživovací povinnost, pokud nebyl zbaven rodičovských práv.

Vyplněnou „Žádost o poskytnutí příspěvku na dětskou rekreaci“ spolu s dokladem od provozovatele zaměstnanec předá osobně do 500310 – odd. Benefitů a služeb pro zaměstnance, Sokolovská 217/42, Praha 9, 3. patro – č. dveří 326, Bc. Libor Ševela v níže uvedených termínech:

listopad – leden;          březen – červen:

pondělí.. 8:00 – 11:00……. 13:00 – 15:00

středa…. 8:00 – 11:00……. 13:00 – 15:00

únor a červenec:

pondělí.. 8:00 – 11:00……. 13:00 – 15:30

úterý…… 8:00 – 11:00

středa…. 8:00 – 11:00……. 13:00 – 15:00

Po předchozí telefonické domluvě je možné se domluvit na jiný termín pro podání žádosti o poskytnutí příspěvku na dětskou rekreaci.

Kontaktní údaje:

Tel. číslo: 296 195 035 (95 035)

Adresa: Bc. Libor Ševela, adresa: Sokolovská 217/42, Praha 9, 190 22 Praha 9,

E-mail: 500300@dpp.cz

Dle bodu 5.3.4 KS je termín pro předložení žádosti o příspěvek:

 • pro jarní prázdniny do 28. 2. příslušného roku
 • pro letní prázdniny do 31. 7. příslušného roku

Vyplněnou žádost je třeba předložit vždy před provedením úhrady poukazu (již předem zaplacené poukazy nebo faktury nelze nárokovat).

Zaměstnanci jsou povinni použít aktuální verzi „Žádosti o poskytnutí příspěvku na dětskou rekreaci“.

Náležitosti potřebné pro poskytování příspěvku:

 • Vyplnění „Žádosti o poskytnutí příspěvku na dětskou rekreaci“

Žádost můžete získat u výpravčího, směnového mistr, přímého nadřízeného nebo  vedoucího provozovny.

V případě, že zaměstnanec není zároveň zákonným zástupcem dítěte, na které je žádán příspěvek, zajistí podpis zákonného zástupce na „Žádosti o poskytnutí příspěvku na dětskou rekreaci“.

 • Přiložení dokladu vystaveného provozovatelem:
 1. v případě, že provozovatel není plátce DPH, musí doklad obsahovat:
  • náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.
  • adresa a IČO provozovatele
  • adresa a IČO odběratele
  • jméno dítěte a datum jeho narození
  • termín a místo konání tábora nebo dětské rekreace
  • cena poukazu
  • bankovní spojení provozovatele (číslo účtu a kód banky)
  • variabilní symbol
  • razítko a podpis provozovatele
  • doklad bude vystaven na Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO: 00005886
  • datum splatnosti dokladu nesmí být kratší než 14 dní od předání v kanceláři č. 326
 2. v případě, že provozovatel je plátce DPH, musí doklad obsahovat:
  • náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.
  • adresa a IČO provozovatele
  • adresa a IČO odběratele
  • jméno dítěte a datum jeho narození
  • termín a místo konání tábora nebo dětské rekreace
  • cena poukazu
  • bankovní spojení provozovatele (číslo účtu a kód banky)
  • variabilní symbol
  • razítko a podpis provozovatele
  • doklad bude vystaven na Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO: 00005886
  • datum splatnosti dokladu nesmí být kratší než 14 dní od předání v kanceláři č. 326.

Doklad (faktura) musí být vždy ORIGINÁL v listinné podobě a opatřen razítkem organizace (pokud ho organizace vlastní) a podpisem vystavovatele dokladu. Doklad (faktura) vystavená dodavatelem dětské rekreace slouží jako potvrzení o účasti dítěte na rekreaci.

Zaměstnavatel v současné době nepřijímá elektronické faktury.

V případě, že provozovatel bude zasílat doklad (viz bod 2) přímo na adresu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, žádáme zaměstnance, aby o této skutečnosti informovali na výše uvedených kontaktech a vyplněnou žádost odevzdali v co nejkratším termínu. Doklad bez podané žádosti nebude proplacen a bude vrácen provozovateli.

Pokud bude zaměstnanci poskytnut příspěvek na rekreaci a dítě/děti se rekreace nezúčastní, je nutné tuto skutečnost nahlásit na adresu 500300@dpp.cz případně na telefonním čísle 296 195 035 (95 035) nebo písemně na adresu: Bc. Libor Ševela, útvar 500310, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 bez zbytečného odkladu po zjištění. Zaměstnanec musí vždy písemně oznámit číslo účtu, na které chce zaslat vrácené peníze.

V případě vrácení příspěvku od provozovatele bude po odečtení případných nákladů (např. stornopoplatek) a příspěvku od zaměstnavatele zbytek finančních prostředků vrácen zaměstnanci.

Formulář „Žádost o poskytnutí příspěvku na dětskou rekreaci“ ve formátu doc, je ke stažení na tomto odkazu.

Archiv příspěvků

About administrátor

místopředseda FVZ-MHD

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..