Stanovisko Výkonného výboru ZO FVZ-MHD k přesunu plánovačů na vozovnu

Výkonný výbor ZO FVZ-MHD nesouhlasí s navrhovaným stěhováním plánovačů na vozovny.

Jedním z hlavních podnětů vzniku naší OO byla právě ona skutečnost, že se některé odborové organizace rozhodly k organizační změně oddělení, aniž by vzaly v potaz důsledky navrhované změny a situaci prodiskutovaly s pracovníky, jichž se tato změna týká. Bez jakýchkoliv znalostí prosadily organizační změnu, která se dotkla několika desítek zaměstnanců a výrazně narušila činnost celého oddělení.

ZO FVZ-MHD nechce mlčky přihlížet destabilizaci dalšího oddělení a vytváření jakýchkoliv provizorií a nepromyšlených plánů jen proto, aby se mohli někteří představitelé navzájem plácat po ramenou.

Oddělení plánování, které funguje bezmála deset let, se zruší a plánovači se vrátí zpět na vozovny. Takovou představu mají některé odborové organizace, ale neuvědomují si, že se za tu dobu výrazně změnily podmínky pro tvorbu služeb. Na vozovně už není vrchní výpravčí, který služby plánoval jen pro svou vozovnu, a který byl plně zastupitelný svým zástupcem z řad směnových výpravčích. Plánování služeb bylo o mnoho jednodušší, protože neexistovalo odloučení od vozu a střídání na přestávky bylo jen u několika linek jezdících kolem vozovny. Plánování služeb prošlo velkou změnou a to právě nárůstem linek, které mají střídání na přestávky, či zavedení odloučení od vozu. Dále byla řidičům dána možnost zajištění služby v jiné, než mateřské vozovně, což už samo o sobě vyžaduje spolupráci dvou plánovačů. V neposlední řadě, díky zavedení poslední novinky prosazené na jednotce Provoz Tramvaje, kdy musí být služba připravena na 10 dní dopředu, se plánování služeb stalo velice náročnou činností, na kterou jsou kladeny vysoké nároky a každá chyba se výrazně projeví na vnímání kvality práce oddělení a vedení JPT.

Na vozovnách již nejsou prostory, kde by plánovači mohli v klidu vykonávat svoji činnost. V mnoha vozovnách byly místnosti vrchních výpravčích zrušeny a prostory byly stavebním zásahem začleněny do prostoru pro řidiče. Příprava a zprovoznění potřebných prostor by vyžadovala nemalé finanční prostředky, které by se jistě daly využít smysluplněji. Opětovné stavební úpravy by snížily komfort řidičů. Je nereálné umístit na vozovně plánovače do „veřejných“ prostor, kde nebudou mít klid na svoji práci, kde budou neustále rozptylováni procházejícími osobami a vyrušováni řidiči („výhodáři“), kteří se budou dožadovat změny či úpravy služby.

Myšlenka, že plánovači budou zastupovat vedoucí provozovny, je více než nereálná. Samostatné plánování v 10ti denním rozsahu neumožňuje plánovači se věnovat zastupování vedoucího bez toho, aby sám nebyl zastoupen. Tím se dostáváme do situace, kdy by na vozovnách muselo být několik plánovačů, kteří by se museli nejprve vyškolit a zaučit, což by opět přineslo zbytečně utracené finanční prostředky.

Vzhledem ke způsobu tvorby směn a pohybu řidičů, jak mezi vozovnami, tak i výkonem služby na vozech jiných než mateřských vozoven, je tvorba směn bez neustálé konzultace s ostatními plánovači skoro nemožná. Sestavení služeb jen pro jednu vozovnu je v podstatě nereálné. V případě jakékoliv vzniklé mimořádnosti (neplánovaná změna vedení linek, rozhodnutí o termínu zahájení plánované výluky, problém s doručením nových jízdních řádů) je centrální plánování díky vzájemné a okamžité spolupráci všech plánovačů schopno zajistit změny služeb ve velmi krátkém termínu. V případě náhlého výpadku plánovače není v současné době ohrožena tvorba směn, protože ostatní plánovači jsou schopni si okamžitě jeho práci rozdělit.

ZO FVZ-MHD se nebrání diskuzi, která bude smysluplná a nepovede ke zhoršení či ohrožení plánování směn pro řidiče tramvají. Je důležité si uvědomit, že plánování směn nebude jako dříve, protože skladba služeb a náročnost plánování se změnila.

Za Výkonný výbor ZO FVZ-MHD

JOSEF TRHLÍK, předseda ZO FVZ – MHD,

s podporou XXL – Svaz a OO DOP

Archiv příspěvků

About administrátor

místopředseda FVZ-MHD

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..