Category Archives: Informace z DPP

Informace nejen pro členy.

Poskytování příspěvku na dětskou rekreaci v době jarních a letních prázdnin

Příspěvek dle bodu 5.3.4 KS je poskytován pro děti ve věku od zahájení povinné školní docházky do jejího ukončení s tím, že do 31. 8. příslušného roku nedosáhne dítě 16 let. V případě, že dítě dosáhne věku 6 let teprve v daném školním roce, zaměstnanec přiloží k žádosti potvrzení školy o školní docházce. Výše poskytovaného příspěvku dle bodu 5.9.8 KS činí: 300 Kč/den v období jarních prázdnin vyhlášených pro celou… Read more »

Zaměstnanecké jízdné na rok 2018

NAHRÁVÁNÍ Nahrávání zaměstnaneckého jízdného na platné karty Opencard/Lítačka bude možné od 2. 11. 2017 na všech předprodejních místech ve stanicích metra, na Střediscích dopravních informací nebo na pracovištích oddělení 400330. E-shop Držitelé Opencard/Lítačky mohou využít objednávku a platbu přes e-shop DPP (dpp.cz) Nákup zaměstnaneckého jízdného na další kalendářní rok bude možné za těchto podmínek: od 2. listopadu do 30. prosince… Read more »

Etický kodex Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti

Dne dne 6. 3. 2017 byl představenstvem schválen Etický kodex Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti (dále jen „Etický kodex “). Etický kodex představuje souhrn obecných zásad a pravidel, kterými DPP deklaruje jak uvnitř společnosti, tak i navenek vůči obchodním partnerům a cestující veřejnosti jím zastávané hodnoty, priority, a jaké chování lze od DPP očekávat. Současně Etický kodex představuje… Read more »

Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě byl podepsán

Dne 22.12.2016 byl všemi zástupci Kolektivního vyjednávání podepsán Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě. Co je nového? 1. kolektivní smlouva se prodlužuje do konce roku 2020 2. v roce 2017 dojde k navýšení na středy tarifních mezd o inflaci + 1,7% 3. v letech 2018, 2019 a 2020 dojde každý rok k nárůstu na středy tarifních mezd o inflaci +… Read more »